Managementul de la cel mai inalt nivel asigura ca cerintele clientului sunt identificate si indeplinite, in scopul cresterii interesului acestuia, precum si pregatirii si raspunsului in caz de situatii de urgenta; potentiale accidente care pot avea impact asupra mediului / sanatatii si securitatii – care sunt relevante pentru pozitia firmei in cazul executiei lucrarilor de constructii, realizarea instalatiilor electrice, sanitare si termice, executarea si montarea tamplariei de aluminiu si PVC, semnalistica, productie geam si ulterior servicii de mentenanta – amenajari interioare, intradosuri, hidroizolatii, etc. Responsabilitatea comunicarii cerintelor in cadrul organizatiei revine RM.

La analiza, impreuna cu clientul sunt definite cerintele referitoare la produs cat si prevederile legale, de autorizare (relevante in ceea ce priveste normele de mediu, sanatate si securitate), responsabilitatile pentru aspectele si impacturile de mediu asociate si pentru prevenirea riscurilor legate de sanatate si securitate.

Controlul pericolelor privind siguranta mediului si a sanatatii si securitatii ocupationale prin dezvoltarea si implementarea sistemului de management integrat, precum si imbunatatirea continua a eficacitatii se realizeaza prin:

 • comunicarea in cadrul organizatiei, a importantei realizarii cerintelor legale si a celor de reglementare, privind calitatea si siguranta mediului, si sanatatea si securitatea ocupationala.
 • stabilirea unei politici in domeniul calitatii mediului – sanatatii si securitatii ocupationale.
 • asigurarea si demonstrarea faptului ca sunt stabilite obiectivele calitatii si tintele de mediu / sanatate si securitate ocupationala, si ca acestea sunt sustinute de obiectivele de afaceri ale organizatiei.
 • conducerea analizelor efectuate de management.
 • asigurarea disponibilitatii resurselor esentiale pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMI.

De asemenea, managerul PRIMASERV declara pe propria raspundere ca Memoriul de prezentare al firmei noastre precum si manualele conexe sunt conforme cu reglementarile aplicabile in vigoare.

S.C. PRIMASERV S.R.L. a stabilit si mentine un manual care include:

 • domeniul sistemului de management integrat, este axat pe servicii complete in domeniul constructiilor, de la pasul initial
 • studii de fezabilitate, obtinerea documentatiei necesare constructiei, proiectarea la constructia propriuzisa
 • furnizarea si realizarea instalatiilor electrice, sanitare si termice, executarea si montarea tamplariei de aluminiu si PVC, semnalistica, productie geam si ulterior servicii de mentenanta
 • amenajari interioare, intradosuri, hidroizolatii, etc., care satisface cu consecventa atat cerintele clientului, cat si ale reglementarilor aplicabile;
 • proceduri documentate stabilite pentru sistemul de management integrat;
 • descrierea interactiunii dintre procesele sistemului de management integrat.