Primaserv este certificata pentru sistemul de management al calitatii, pentru sistemul de management de mediu al organizatiei, pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii in munca si pentru sistemul de management al responsabilitatii sociale conform urmatoarelor certificate:

  • SR EN ISO 9001:2008, certificat nr 15416 C/ 16.02.2017
  • SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), certificat nr. 15416 M / 16.02.2017
  • SR OHSAS 18001:2008, certificat nr. 15416SS / 16.02.2017

Primaserv este autorizata pentru urmatoarele activitati, dupa cum urmeaza:

  • autorizatie destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, tip PDS
  • autorizatie destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI
  • autorizatie destinata executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan, tip EDSB
  • autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de Ignifugare a materialelor combustibile
  • autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
  • autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarme si alertare in caz de incendiu
  • Atestat nr. 9063/ 10-06-2013 de tip B pentru “proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incintei constructii civile si industriale, bransamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 k V